--> ΚΕΡΝΙΝΗ 1923 - ΚΕΡΚΙΝΗ 2023 --- 100 ΧΡΟΝΙΑ ΚΕΡΚΙΝΗ