--> ΚΕΡΝΙΝΗ 1924 - ΚΕΡΚΙΝΗ 2024 --- 100 ΧΡΟΝΙΑ ΚΕΡΚΙΝΗ

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

ΣΚΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ ΜΟΥ

 Ρέκλος Γιάννης, Δουμάνης Κώστας

Λογγινίδης Κώστας, Χαλκίδης Γιώργος, Κουκουρίγκος Γιάννης, Τσούκας, 
Παπά Βασίλης, Αναγνωστόπουλος Λάκης, Κουκουρίγκος Κώστας

Μαγγούνη Σοφία, Μαστροπαναγιώτης Παναγιώτης και Τάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου