--> ΚΕΡΝΙΝΗ 1924 - ΚΕΡΚΙΝΗ 2024 --- 100 ΧΡΟΝΙΑ ΚΕΡΚΙΝΗ